Estudi de diferents algorismes d'entrenament de xarxes neuronals de funció de base radial

TitleEstudi de diferents algorismes d'entrenament de xarxes neuronals de funció de base radial
Publication TypeMaster Thesis
Year of Publication2002
AuthorsGómez, V.
intranet