Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Suport de XML/MPEG-7 per una llibreria de processat d'àudio i música.

Title Suport de XML/MPEG-7 per una llibreria de processat d'àudio i música.
Publication Type Master Thesis
Year of Publication 2002
Authors Garcia, D.
preprint/postprint document files/publications/salle02-dgarcia.pdf
Abstract La introducció o de l'estàndard MPEG7, que es refereix a la codificació o en XML de descriptors multimèdia, fa que sigui útil dotar a una llibreria de processat d'àudio i música de la capacitat de treballar amb XML. L'objectiu d'aquest treball és dissenyar, per a una llibreria d'aquest tipus, un sistema activació i passivació, en XML, de les seves dades de processament, i, habilitar l'ús d'XML per altres funcionalitats com ara definició o de sistemes, configuració de processos i represa de càlculs posposats. S'ha volgut minimitzar la feina a fer pels usuaris de la llibreria i els creadors de nous objectes, automatitzant la programació, però, tot donant la possibilitat de personalitzar els formats de sortida.